Voor al uw staal op maat en meer!

Meten en uitzetten

De maatvoering van een bouwproject is allesbepalend voor een goed verloop van een project. Wauben Productie BV beschikt over de Robotic Total Station waarmee de bestaande situatie nauwkeurig in kaart kan worden gebracht. Met de totalstation kunnen afstanden en oppervlaktes worden gemeten. Met als doel om tekeningen te maken of te controleren.

Daarnaast kan de totalstation worden ingezet bij uitzetwerkzaamheden voor de fundering, vloeren, constructies en gevels. Het uitzetten of aftekenen van meetpunten gebeurt om de maatvoering in het werk aan te duiden, zodat men weet waar zaken geplaatst of geboord moeten worden. De totalstation meet afstanden tot op de millimeter nauwkeurig en kan door de automatische prismavolging door één persoon worden bediend. 

In combinatie met AutoCAD kunnen wij zelfs objecten 3D in kaart brengen. De data van de totalstation wordt rechtstreeks omgevormd naar een meetbestand waarin alle meetpunten worden weergegeven. Dankzij deze mogelijkheden kunnen wij de totalstation in iedere fase van het bouwproject gebruiken en kunnen wij elk bouwproject vakkundig meten en uitzetten.